Informacje dla inwestorów:

dron house s.a.

NIP: 5272745478

REGON: 362575645

KRS: 0000577041

ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 620 000 zł

 

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich: ir@dronhouse.pl

 

SIEDZIBA:

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

  +48 730 696 196

OŚRODEK SZKOLENIOWY:

ul. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno

  +48 692 37 00 47