Nowoczesny kurs

języka francuskiego

dla polskiego ucznia!

Autorki:

Fabienne Gallon & Céline Himber

 

Polska adaptacja:

Anna Głowacka

En Action! to kurs dla uczniów szkół średnich, rozpoczynających bądź kontynuujących naukę języka francuskiego. Opracowane dla współczesnego licealisty tematy, solidna baza gramatyczna i leksykalna zmotywują ucznia dla nauki języka i umożliwią mu przygotowanie się do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Szeroka gama nowoczesnych komponentów dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela umożliwia dostosowanie kursu do potrzeb, zainteresowań i zaawansowania językowego grupy.

 

En Action! umożliwia realizację Podstawy Programowej III.2.0 i  III.2 w klasach nowego 4-letniego liceum
i 5-letniego technikum.

 

Nowe wydanie podręcznika  zostało wzbogacone
o nowe treści: bilans kompetencji językowych, bilans znajomości gramatyki, strony poświęcone rozwijaniu strategii uczenia się i samooceny.

Podręczniki wieloletnie En Action!

zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Podstawa Programowa III.2.0 i III.2

Mocne strony serii En Action!:

 • nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony do użytku szkolnego,
 • polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • systematyczna praca nad elementami komunikacji, słownictwem i gramatyką,
 • bogata obudowa multimedialna: podręcznik interaktywny dla klasy, nagrania wideo,
 • bilans kompetencji językowych,
 • bilans znajomości gramatyki,
 • solidne przygotowanie do matury ustnej i pisemnej,
 • rozwijanie strategii uczenia się i samooceny.

Nr dopuszczenia MEiN:

En Action! 1 - 939/1/2018

En Action! 2 - 939/2/2020

En action! 3 – 939/3/2021

Powrót do góry

En Action! 3 - Podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia MEiN: 939/3/2021

 

En Action! 3 jest trzecim tomem nowoczesnej serii En action!, który zapewnia harmonijne rozwijanie sprawności językowych w zakresie recepcji i produkcji na poziomie B1+. Materiał leksykalny i gramatyczny przedstawiany w kontekście pozwala na skuteczne przyswojenie prezentowanych treści.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 3 - Zeszyt ćwiczeń

 

En Action! 3 zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika. Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku, proponujące systematyczną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie),
 • szeroki wachlarz stron poświęconych (auto)ewaluacji,
 • strony OBJECTIF BAC, zawierające zadania maturalne sprawdzające kompetencje weryfikowane na egzaminie maturalnym.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera płytę audio z nagraniami doskonalącymi rozumienie ze słuchu.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 1 - Płyta DVD-Rom

 

En Action! 1 płyta DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action! 1. Płyta 'Ressources pédagogiques' zawiera:

 • przewodnik metodyczny ,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • nagrania wideo z kartami pracy,
 • program nauczania i rozkład materiału,
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego dla klasy.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 2 - Płyta DVD-Rom

 

En Action! 2 płyta DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action! 2. Płyta 'Ressources pédagogiques' zawiera:

 • przewodnik metodyczny ,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • nagrania wideo z kartami pracy,
 • program nauczania i rozkład materiału,
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego dla klasy.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 3 - Płyta DVD-Rom

 

En Action! 3 płyta DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action! 3 Płyta 'Ressources pédagogiques' zawiera:

 • przewodnik metodyczny ,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • nagrania wideo z kartami pracy,
 • program nauczania i rozkład materiału,
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego dla klasy.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 1 - Podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia MEiN: 939/1/2018

 

En Action! to podręcznik do nauki języka francuskiego przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
4-letniego liceum i 5-letniego technikum – zarówno początkujących (realizujących Podstawę Programową III.2.0) jak i kontynuujących naukę języka francuskiego rozpoczętą w VII klasie szkoły podstawowej (Podstawa Programowa III.2). Nowe wydanie podręcznika En Action! zostało wzbogacone o nowe treści: bilans kompetencji językowych, bilans znajomości gramatyki, strony poświęcone rozwijaniu strategii uczenia się
i samooceny. Nagrania dialogów oraz materiału leksykalnego (słownictwo i wyrażenia w kontekście)

w formacie mp3 dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem.

NOWA EDYCJA!

En Action! 2 - Podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia MEiN: 939/2/2020

 

En Action! 2 jest kontynuacją nowoczesnej serii En Action! opartej na solidnej bazie metodycznej.

Harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych, systematyczne wprowadzanie materiału gramatycznego oraz przekazywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, pozwala na osiągnięcie poziomu A2+.

NOWA EDYCJA!

En Action! 1 - Zeszyt ćwiczeń

 

En Action! 1 Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika. Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku, proponuje systematyczną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie),
 • szeroki wachlarz stron poświęconych (auto)ewaluacji,
 • strony OBJECTIF BAC, zawierające zadania maturalne sprawdzające kompetencje weryfikowane na egzaminie maturalnym.

 

Nagrania do zeszytu ćwiczeń w formacie mp3 dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem.

NOWA EDYCJA!

En Action! 2 - Zeszyt ćwiczeń

 

En Action! 2 Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika. Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku, proponuje systematyczną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie),
 • szeroki wachlarz stron poświęconych (auto)ewaluacji,
 • strony OBJECTIF BAC, zawierające zadania maturalne sprawdzające kompetencje weryfikowane na egzaminie maturalnym.

 

Nagrania do zeszytu ćwiczeń w formacie mp3 dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem.

NOWA EDYCJA!

Bezpośredni dostęp do nagrań audio i wideo podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest możliwy również poprzez aplikację HLI "MEDIA+"! Wystarczy pobrać nową aplikację HLI "MEDIA+", zrobić zdjęcie strony podręcznika lub zeszytu ćwiczeń i w aplikacji pojawią się bezpośrednie linki do ścieżek audio i wideo. Wybrane ścieżki można przeglądać w historii skanowania (HISTORIQUE) lub dodać do ulubionych nagrań (FAVORIS), aby mieć szybki i wygodny dostęp do utrwalanego materiału (dialogu, listy słówek lub odmiany czasownika).

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonach i tabletach działających na systemach Android oraz IOS. W wyszukiwarce sklepu Play lub Apple należy
wpisać "Media+ hachette livre"  lub skorzystać z linków zamieszczonych obok.

Astuce ! W przypadku systemu operacyjnego w języku polskim aplikacja
zostanie domyślnie zainstalowana w języku angielskim. Język aplikacji należy
zmienić na francuski w zakładce "SETTINGS" (>"RÉGLAGES" ;))

Bezpośredni dostęp do nagrań audio i wideo podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest możliwy również poprzez aplikację HLI "MEDIA+"! Wystarczy pobrać nową aplikację HLI "MEDIA+", zrobić zdjęcie strony podręcznika lub zeszytu ćwiczeń i w aplikacji pojawią się bezpośrednie linki do ścieżek audio i wideo. Wybrane ścieżki można przeglądać w historii skanowania (HISTORIQUE) lub dodać do ulubionych nagrań (FAVORIS), aby mieć szybki i wygodny dostęp do utrwalanego materiału (dialogu, listy słówek lub odmiany czasownika).

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonach i tabletach działających na systemach Android oraz IOS. W wyszukiwarce sklepu Play lub Apple należy
wpisać "Media+ hachette livre"  lub skorzystać z linków zamieszczonych obok.

Astuce ! W przypadku systemu operacyjnego w języku polskim aplikacja
zostanie domyślnie zainstalowana w języku angielskim. Język aplikacji należy
zmienić na francuski w zakładce "SETTINGS" (>"RÉGLAGES" ;))

Bezpośredni dostęp do nagrań audio i wideo podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest możliwy również poprzez aplikację HLI "MEDIA+"! Wystarczy pobrać nową aplikację HLI "MEDIA+", zrobić zdjęcie strony podręcznika lub zeszytu ćwiczeń i w aplikacji pojawią się bezpośrednie linki do ścieżek audio i wideo. Wybrane ścieżki można przeglądać w historii skanowania (HISTORIQUE) lub dodać do ulubionych nagrań (FAVORIS), aby mieć szybki i wygodny dostęp do utrwalanego materiału (dialogu, listy słówek lub odmiany czasownika).

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonach i tabletach działających na systemach Android oraz IOS. W wyszukiwarce sklepu Play lub Apple należy
wpisać "Media+ hachette livre"  lub skorzystać z linków zamieszczonych obok.

Astuce ! W przypadku systemu operacyjnego w języku polskim aplikacja
zostanie domyślnie zainstalowana w języku angielskim. Język aplikacji należy
zmienić na francuski w zakładce "SETTINGS" (>"RÉGLAGES" ;))

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Powrót do góry

Dla Nauczycieli, którzy pracują z podręcznikiem En Action!, opracowaliśmy przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych, uzupełniających lub rozbudowujących, treści z podręcznika. Przygotowaliśmy również nowoczesne

materiały multimedialne: nagrania wideo wraz z kartami pracy oraz podręcznik interaktywny

wzbogacony o atrakcyjne ćwiczenia interaktywne, które z pewnością uatrakcyjnią lekcje języka francuskiego.

 

Kompletna obudowa dydaktyczna do kursu En Action! została zamieszczona na płytach DVD-Rom

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do podręcznika 'En Action!' 1:

 • przewodnik metodyczny
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • ćwiczenia dodatkowe «Révisions»,
 • ćwiczenia dodatkowe «Approfondissement»,
 • nagrania audio,
 • ewaluacja DELF.

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do pobrania podręcznika interaktywnego.

Wideo:

 • nagrania wideo,
 • karty pracy do nagrań wideo,
 • scenariusze zajęć
  z wideo,
 • transkrypcja nagrań.

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału.

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do podręcznika 'En Action!' 2:

 • przewodnik metodyczny
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • ćwiczenia dodatkowe «Révisions»,
 • ćwiczenia dodatkowe «Approfondissement»,
 • nagrania audio,
 • ewaluacja DELF.

 

Podręcznik interaktywny:

indywidualny kod do pobrania podręcznika interaktywnego.

Wideo:

 • nagrania wideo,
 • karty pracy do nagrań wideo,
 • scenariusze zajęć
  z wideo,
 • transkrypcja nagrań.

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału.

 

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do podręcznika 'En Action!' 3:

 • przewodnik metodyczny,
 • testy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego
  działu z nagraniami,
 • ćwiczenia dodatkowe «Révisions»,
 • ćwiczenia dodatkowe «Approfondissement».

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do pobrania podręcznika interaktywnego.

Wideo:

 • nagrania wideo,
 • karty pracy do nagrań wideo,
 • scenariusze zajęć
  z wideo,
 • transkrypcja nagrań.

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału.

Powrót do góry

Podręczniki interaktywne to cyfrowe wersje podręczników wzbogacone

o dodatkowe narzędzia i funkcje oraz materiały multimedialne.

Kod do bezpłatnego pobrania podręcznika interaktywnego dla nauczyciela znajduje się na płycie DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

Podręczniki interaktywne
do En Action!

Podręcznik interaktywny zawiera:

 • podręcznik ucznia  w wersji elektronicznej,
 • zeszyt ćwiczeń  w wersji elektronicznej,
 • przewodnik metodyczny w wersji elektronicznej,
 • nagrania audio,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • dodatkowe narzędzia: markery, kurtyna, dodawanie notatek, tworzenie map myśli itp.

  Podręczniki interaktywne

Powrót do góry

'En Action!' zeszyt ćwiczeń przygotowuje ucznia do matury ustnej i pisemnej z języka francuskiego
w zakresie podstawowym.

W każdym dziale, na stronach 'Objectif bac', zamieszczono testy maturalne, zgodne z nową

formułą egzaminu maturalnego.

Nauczyciele, którzy przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego z języka francuskiego mogą skorzystać z dodatkowych materiałów maturalnych, opracowanych przez wydawnictwo Hachette FLE.

'Materiały maturalne dla Nauczyciela'

 

'Materiały maturalne dla Nauczyciela' to zestaw przykładowych testów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka francuskiego zawierający:

 • pytania do rozmowy wstępnej,
 • 20 przykładowych testów z zadaniami obejmującym
  i wszystkie części egzaminu ustnego,
 • pytania i wskazówki dla egzaminatora,
 • szczegółowy opis przebiegu egzaminu,
 • kryteria oceny egzaminu ustnego.

Powrót do góry

'Lire en francais facile' to kolekcja krótkich ilustrowanych historii
motywujących do czytania w języku francuskim

Każdy tytuł posiada płytę CD z nagraniem lektury. Słowniczek francusko-francuski tłumaczy trudniejsze słowa. Ćwiczenia zamieszczone na końcu książki,
związane z przeczytaną lekturą pozwalają na doskonalenie słownictwa
i struktur gramatycznych oraz kompetencji rozumienia tekstu czytanego.

 

Strona dedykowana serii zawierająca fragmenty książek i scenariusze zajęć:

FOCUS 'Grammaire du français' to książka przeznaczona zarówno do pracy samodzielnej jak i w klasie. Zawiera:

 • ponad 600 ćwiczeń dla poziomu
  od A1 do B1,
 • CD audio z 200 nagraniami mp3,
 • 250 ćwiczeń interaktywnych dostępnych na platformie www.parcoursdigital.fr.

Kolekcja FOCUS umożliwia doskonalenie wszystkich kompetencji językowych

Kup w sklepie Hachette

FOCUS 'Paroles en situations' – Sytuacje komunikacyjne do ćwiczenia samodzielnie lub w klasie:

 • 250 interaktywnych ćwiczeń na platformie www.parcoursdigital.fr,
 • CD z ponad 100 nagraniami
  w formacie mp3,
 • bezpłatny przewodnik metodyczny ze wskazówkami metodycznymi i dodatkowymi scenariuszami zajęć

FOCUS – „Phonie-graphie” to książka, która umożliwia doskonalenie nauki pisowni, pozwala przyswoić i utrwalić zasady pisowni francuskich głosek. Przeznaczona jest do nauki samodzielnej lub w klasie. Książka posiada CD audio oraz klucz odpowiedzi. Nauka odbywa się
w 3 etapach:

 • Je découvre - poznanie zasad pisowni,
 • Je crée des liens - praca nad ortografią w oparciu o rozwijanie słownictwa i utrwalanie zasad gramatyki,
 • J’écoute, j’écris, je dis - praca
  nad dźwiękiem w kontekście.

FOCUS 'Écrits en situation'- podręcznik
do pracy nad językiem pisanym od poziomu A1 do B1. Bogata tematyka jest zgrupowana wokół 23 różnorodnych sytuacji z życia codziennego. Praca nad językiem pisanym obejmuje takie
dziedziny jak: zakwaterowanie, czas
wolny, usługi, zatrudnienie, szkoła, transport. W podręczniku znajduje się:

 • 70 dokumentów opartych
  o autentyczne źródła
 • 350 ćwiczeń rozwijających
  sprawność pisania,
 • klucz odpowiedzi.

Kup w sklepie Hachette

Kup w sklepie Hachette

Kup w sklepie Hachette

Nowa kolekcja EN CONTEXTE – solidna baza gramatyczna i przejrzysta budowa

Nowa kolekcja En Contexte pozwala na opanowanie gramatyki od poziomu A1 – B2.

Seria skierowana jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Przeznaczona do pracy w klasie lub samodzielnej nauki. Reguły gramatyczne, zilustrowane przykładami połączone są z wieloma ćwiczeniami. Słownictwo dopasowane jest do danego poziomu zaawansowania językowego.

 

 • struktury gramatyczne zebrane w tabelach są zilustrowane przykładami
 • zastosowany kod kolorów ułatwia zapamiętywanie reguł gramatycznych
 • każdy rozdział kończy się testem podsumowującym
 • książka posiada dostęp do nagrań w formacie MP3 na encontexte.hachettefle.fr
 • do każdej książki dołączono klucz rozwiązań

Kup w sklepie Hachette

  Strona dedykowana serii

Powrót do góry

Powrót do góry

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Metodycznymi Hachette.

Doradcy chętnie przedstawią nowy kurs i odpowiedzą na wszystkie pytania:

Projekt i wykonanie: PROKREACJA.COM s.c.

Copyright © 2015-2020 Hachette FLE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Barbara Klimek

b.klimek@hachettefle.pl

tel.: 501-571-086

Dominika Ostrowska

d.ostrowska@hachettefle.pl

tel.: 697-108-008