Podręcznik wieloletni dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Prezentacja

serii

Podręczniki

interaktywne

Komponenty

Matura

z En Action!

Obudowa dydaktyczna

Materiały

dodatkowe

NOWA EDYCJA!

WYPRZEDANE

Nowoczesny kurs

języka francuskiego

dla polskiego ucznia!

Autorki:

Fabienne Gallon & Céline Himber

 

Polska adaptacja:

Anna Głowacka

En Action! to kurs dla uczniów szkół średnich, rozpoczynających bądź kontynuujących naukę języka francuskiego. Opracowane dla współczesnego licealisty tematy, solidna baza gramatyczna i leksykalna zmotywują ucznia dla nauki języka i umożliwią mu przygotowanie się do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Szeroka gama nowoczesnych komponentów dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela umożliwia dostosowanie kursu do potrzeb, zainteresowań i zaawansowania językowego grupy.

 

En Action! umożliwia realizację Podstawy Programowej III.2.0 i  III.2 w klasach nowego 4-letniego liceum
i 5-letniego technikum oraz realizację Podstawy Programowej IV.0 i IV.1 w klasach, które rozpoczynają bądź kontynuują naukę języka francuskiego po gimnazjum.

 

Nowe wydanie podręcznika  zostało wzbogacone
o nowe treści: bilans kompetencji językowych, bilans znajomości gramatyki, strony poświęcone rozwijaniu strategii uczenia się i samooceny.

Podręczniki wieloletnie En Action!

zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa Programowa IV.0 i IV.1

Mocne strony serii En Action!:

 • nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony do użytku szkolnego,
 • polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • systematyczna praca nad elementami komunikacji, słownictwem i gramatyką,
 • bogata obudowa multimedialna: podręcznik interaktywny dla klasy, nagrania wideo,
 • bilans kompetencji językowych,
 • bilans znajomości gramatyki,
 • solidne przygotowanie do matury ustnej i pisemnej,
 • rozwijanie strategii uczenia się i samooceny.

Nr dopuszczenia MEN:

En Action! 1 - 939/1/2018

En Action! 2 - 745/2/2016

Powrót do góry

En Action! 2 - Podręcznik wieloletni z płytą CD mp3

Nr dopuszczenia MEN: 745/2/2016

 

En Action! 2 jest kontynuacją nowoczesnej serii En Action! opartej na solidnej bazie metodycznej.
Harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych, systematyczne wprowadzanie materiału gramatycznego oraz przekazywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych,
pozwala na osiągnięcie poziomu B1.

En Action! 2 - Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

 

En Action! 2 zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika. Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku, proponujące systematyczną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie),
 • szeroki wachlarz stron poświęconych (auto)ewaluacji,
 • strony OBJECTIF BAC, zawierające zadania maturalne sprawdzające kompetencje weryfikowane na egzaminie maturalnym.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera płytę audio z nagraniami doskonalącymi rozumienie ze słuchu.

En Action! 2 - Zestaw 4 płyt CD

 

Zestaw 4 płyt audio En Action! 2 zawiera:

 • nagrania audio z podręcznika ucznia,
 • nagrania audio z zeszytu ćwiczeń,
 • nagrania do przeprowadzenia testów.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 1 - Płyta DVD-Rom

 

En Action! 1 płyta DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action! 1. Płyta 'Ressources pédagogiques' zawiera:

 • przewodnik metodyczny ,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • nagrania wideo z kartami pracy,
 • program nauczania i rozkład materiału,
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego dla klasy.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 2 - Płyta DVD-Rom

 

En Action! 2 płyta DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action! 1. Płyta 'Ressources pédagogiques' zawiera:

 • przewodnik metodyczny ,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • nagrania wideo z kartami pracy,
 • program nauczania i rozkład materiału,
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego dla klasy.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 1 - Podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia MEN: 939/1/2018

 

En Action! to podręcznik do nauki języka francuskiego przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
4-letniego liceum i 5-letniego technikum – zarówno początkujących (realizujących Podstawę Programową III.2.0) jak i kontynuujących naukę języka francuskiego rozpoczętą w VII klasie szkoły podstawowej (Podstawa Programowa III.2). Nowe wydanie podręcznika En Action! zostało wzbogacone o nowe treści: bilans kompetencji językowych, bilans znajomości gramatyki, strony poświęcone rozwijaniu strategii uczenia się
i samooceny. Nagrania dialogów oraz materiału leksykalnego (słownictwo i wyrażenia w kontekście)

w formacie mp3 dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem.

NOWA EDYCJA!

En Action! 1 - Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

 

En Action! 1 Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika. Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku, proponuje systematyczną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie),
 • szeroki wachlarz stron poświęconych (auto)ewaluacji,
 • strony OBJECTIF BAC, zawierające zadania maturalne sprawdzające kompetencje weryfikowane na egzaminie maturalnym.

 

Nagrania do zeszytu ćwiczeń w formacie mp3 dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem.

NOWA EDYCJA!

Powrót do góry

Dla Nauczycieli, którzy pracują z podręcznikiem En Action!, opracowaliśmy przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych, uzupełniających lub rozbudowujących, treści z podręcznika. Przygotowaliśmy również nowoczesne

materiały multimedialne: nagrania wideo wraz z kartami pracy oraz podręcznik interaktywny

wzbogacony o atrakcyjne ćwiczenia interaktywne, które z pewnością uatrakcyjnią lekcje języka francuskiego.

 

Kompletna obudowa dydaktyczna do kursu En Action! została zamieszczona na płytach DVD-Rom

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do podręcznika 'En Action!' 1:

 • przewodnik metodyczny
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • ćwiczenia dodatkowe «Révisions»,
 • ćwiczenia dodatkowe «Approfondissement»,
 • nagrania audio,
 • ewaluacja DELF.

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do pobrania podręcznika interaktywnego.

Wideo:

 • nagrania wideo,
 • karty pracy do nagrań wideo,
 • scenariusze zajęć
  z wideo,
 • transkrypcja nagrań.

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału.

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do podręcznika 'En Action!' 2:

 • przewodnik metodyczny,
 • testy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego
  działu z nagraniami,
 • ćwiczenia dodatkowe «Révisions»,
 • ćwiczenia dodatkowe «Approfondissement».

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do pobrania podręcznika interaktywnego.

Wideo:

 • nagrania wideo,
 • karty pracy do nagrań wideo,
 • scenariusze zajęć
  z wideo,
 • transkrypcja nagrań.

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału.

Powrót do góry

Podręczniki interaktywne to cyfrowe wersje podręczników wzbogacone

o dodatkowe narzędzia i funkcje oraz materiały multimedialne.

Podręcznik interaktywny zawiera:

 • podręcznik ucznia  w wersji elektronicznej,
 • zeszyt ćwiczeń  w wersji elektronicznej,
 • przewodnik metodyczny w wersji elektronicznej,
 • nagrania audio,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • dodatkowe narzędzia: markery, kurtyna, dodawanie notatek, tworzenie map myśli itp.

Podręczniki interaktywne do

En Action! 1 i En Action! 2

  Podręczniki interaktywne

Podręcznik interaktywny do

En Action! 1 NOWA EDYCJA

  Podręczniki interaktywne

Kod do bezpłatnego pobrania podręcznika interaktywnego dla nauczyciela znajduje się na płycie DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

Powrót do góry

'En Action!' 1 zeszyt ćwiczeń przygotowuje ucznia do matury ustnej i pisemnej z języka francuskiego w zakresie podstawowym.

W każdym dziale, na stronach 'Objectif bac', zamieszczono testy maturalne, zgodne z nową

formułą egzaminu maturalnego.

Uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka francuskiego mogą skorzystać z dodatkowych materiałów maturalnych, opracowanych przez wydawnictwo Hachette FLE.

'Zdaję maturę. Zeszyt dla ucznia'

 

Umożliwia uczniom lepsze przygotowanie się do ustnego egzaminu maturalnego. Układ zadań oraz ich tematyka pozwolą na zapoznanie się z formą egzaminu, a także zachęcą do konstruowania prostych wypowiedzi, które
z czasem będą coraz bogatsze w słowa i struktury.

Kup w sklepie Hachette - część 1

Kup w sklepie Hachette - część 2

'Materiały maturalne dla Nauczyciela'

 

'Materiały maturalne dla Nauczyciela' to zestaw przykładowych testów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka francuskiego zawierający:

 • pytania do rozmowy wstępnej,
 • 20 przykładowych testów z zadaniami obejmującym
  i wszystkie części egzaminu ustnego,
 • pytania i wskazówki dla egzaminatora,
 • szczegółowy opis przebiegu egzaminu,
 • kryteria oceny egzaminu ustnego.

Powrót do góry

'Lire en francais facile' to kolekcja krótkich ilustrowanych historii
motywujących do czytania w języku francuskim

Każdy tytuł posiada płytę CD z nagraniem lektury. Słowniczek francusko-francuski tłumaczy trudniejsze słowa. Ćwiczenia zamieszczone na końcu książki,
związane z przeczytaną lekturą pozwalają na doskonalenie słownictwa
i struktur gramatycznych oraz kompetencji rozumienia tekstu czytanego.

 

Strona dedykowana serii zawierająca fragmenty książek i scenariusze zajęć:

FOCUS 'Grammaire du français' to książka przeznaczona zarówno do pracy samodzielnej jak i w klasie. Zawiera:

 • ponad 600 ćwiczeń dla poziomu
  od A1 do B1,
 • CD audio z 200 nagraniami mp3,
 • 250 ćwiczeń interaktywnych dostępnych na platformie www.parcoursdigital.fr.

Kolekcja FOCUS umożliwia doskonalenie wszystkich kompetencji językowych

Nowa kolekcja EN CONTEXTE – solidna baza gramatyczna i przejrzysta budowa

Kup w sklepie Hachette

FOCUS 'Paroles en situations' – Sytuacje komunikacyjne do ćwiczenia samodzielnie lub w klasie:

 • 250 interaktywnych ćwiczeń na platformie www.parcoursdigital.fr,
 • CD z ponad 100 nagraniami
  w formacie mp3,
 • bezpłatny przewodnik metodyczny ze wskazówkami metodycznymi i dodatkowymi scenariuszami zajęć

FOCUS – „Phonie-graphie” to książka, która umożliwia doskonalenie nauki pisowni, pozwala przyswoić i utrwalić zasady pisowni francuskich głosek. Przeznaczona jest do nauki samodzielnej lub w klasie. Książka posiada CD audio oraz klucz odpowiedzi. Nauka odbywa się
w 3 etapach:

 • Je découvre - poznanie zasad pisowni,
 • Je crée des liens - praca nad ortografią w oparciu o rozwijanie słownictwa i utrwalanie zasad gramatyki,
 • J’écoute, j’écris, je dis - praca
  nad dźwiękiem w kontekście.

FOCUS 'Écrits en situation'- podręcznik
do pracy nad językiem pisanym od poziomu A1 do B1. Bogata tematyka jest zgrupowana wokół 23 różnorodnych sytuacji z życia codziennego. Praca nad językiem pisanym obejmuje takie
dziedziny jak: zakwaterowanie, czas
wolny, usługi, zatrudnienie, szkoła, transport. W podręczniku znajduje się:

 • 70 dokumentów opartych
  o autentyczne źródła
 • 350 ćwiczeń rozwijających
  sprawność pisania,
 • klucz odpowiedzi.

Nowa kolekcja En Contexte pozwala na opanowanie gramatyki od poziomu A1 – B2.

Seria skierowana jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Przeznaczona do pracy w klasie lub samodzielnej nauki. Reguły gramatyczne, zilustrowane przykładami połączone są z wieloma ćwiczeniami. Słownictwo dopasowane jest do danego poziomu zaawansowania językowego.

 

 • struktury gramatyczne zebrane w tabelach są zilustrowane przykładami
 • zastosowany kod kolorów ułatwia zapamiętywanie reguł gramatycznych
 • każdy rozdział kończy się testem podsumowującym
 • książka posiada dostęp do nagrań w formacie MP3 na encontexte.hachettefle.fr
 • do każdej książki dołączono klucz rozwiązań

Kup w sklepie Hachette

Kup w sklepie Hachette

Kup w sklepie Hachette

Kup w sklepie Hachette

Powrót do góry

Powrót do góry

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Metodycznymi Hachette.

Doradcy chętnie przedstawią nowy kurs i odpowiedzą na wszystkie pytania:

Projekt i wykonanie: PROKREACJA.COM s.c.

Copyright © 2015 Hachette FLE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Barbara Klimek

b.klimek@hachettefle.pl

tel.: 501-571-086

Dominika Ostrowska

d.ostrowska@hachettefle.pl

tel.: 697-108-008