SYSTEM

MONITORINGU
UAV

POBIERZ BROSZURĘ

ZOBACZ WIDEO

DRON HOUSE

MENU »

SCHEMAT SYSTEMU

użytkownicy

użytkownicy

satelity

Galileo

Glonass

tel. komórkowy

telefon

komórkowy

komputer

serwer

dron

lokalizator

Zarejestrowany

wzór przemysłowy

002806976;

OHIM – organizacja

dla krajów UE;

WIPO 47642

maszty GSM

operator

systemu

operator

drona

laptop

Global Positioning

System

IDEA FUNKCJONOWANIA

SYSTEMU MONITORINGU UAV

1.

AUTORYZACJA LOTU

ETAP 1

Logowanie drona do systemu odbywa się w chwili włączenia urządzenia monitorującego (I etap) lub zasilania drona (II etap).

ETAP 2

Autopilot (lub dodatkowy moduł) dokonuje za pośrednictwem protokołu GSM zgłoszenia do systemu o gotowości do statru.

SYSTEM
MONITORINGU
UAV

2.

Operator w Centrum Operacyjnym wyświetla

kartę (dane) operatora drona z podstawowymi

informacjami dotyczącymi m.in. posiadanych

uprawnień.

PILOT ID

POKAŻ TRASĘ

• DATA WAŻNOŚCI LICENCJI

• DATA WAŻNOŚCI OC

• WAGA DRONA

• POZWOLENIA W LICENCJI

   [NP. DO 25 KG]

• TYP LICENCJI [INSTRUKTOR,

   BVLOS, EVLOS, VLOS]

• IMIĘ I NAZWISKO

• NR TELEFONU

• ADRES E-MAIL

3.

4.

Dane dotyczące podstawowych

parametrów lotu, tj.

  • wysokość,

  • prędkość,

  • kierunek lotu,

są na bieżąco przekazywane

do Centrum Operacyjnego.

Pierwszy etap wdrożenia: odnotowane naruszenie strefy zakazanej lub strefy

wymagającej uprzedniej zgody dla lotów

(np. CTR).

 

Po całkowitym wdrożeniu
system uniemożliwi wlot drona

w zakazaną strefę.

5.

6.

UWAGA!

DRON

WLECIAŁ

W ZAKAZANĄ

STREFĘ,

ZAWRÓĆ!

CENTRUM

MONITO-

RINGU UAV

System informuje

operatora drona

o naruszeniu strefy

(I etap wdrożenia).

W przypadku braku

reakcji ze strony

operatora drona

Operator Sytemu

telefonicznie informuje

o naruszeniu strefy

zakazu lotu i żąda

jej opuszczenia

(I etap wdrożenia).

7.

W przypadku braku reakcji ze strony

operatora drona, Operator Systemu informuje odpowiednie służby

o naruszeniu oraz lokalizacji,

w której ono nastąpiło.

8.

System umożliwia nanoszenie zmian

we wcześniej zdefiniowanych

strukturach przestrzeni powietrznej

przez uprawnionego Operatora

Systemu w czasie rzeczywistym.

 

 

System może być w pełni

kompatybilny z planowanym

(AUP) oraz bieżącym

wykorzystaniem

przestrzeni powietrznej.

9.

Zakończenie drugiego etapu wdrożenia Systemu Monitoringu UAV, obejmującego wyposażenie dronów w autopilota

zintegrowanego z system monitoringu, uniemożliwi wtargnięcie drona do strefy zakazanej lub wymagającej uprzedniego

zezwolenia na wlot.

10.

Zakończenie drugiego etapu wdrożenia pozwoli uprawnionemu Operatorowi Systemu wydać w sytuacji nadzwyczajnej komendę:

lądowania,

• obniżenia lotu,

• zatrzymania się,

• automatycznego powrotu

   do miejsca startu,

• lądowania dowolnemu wskazanemu

   dronowi zalogowanemu w systemie,

również poprzez wskazanie obszaru podlegającego oczyszczeniu z ruchu dronów.

 

ZAWRÓĆ!

ZEJDŹ DO 50 m AGL

LĄDUJ NATYCHMIAST

Zarejestrowany wzór przemysłowy 002806976; OHIM – organizacja dla krajów UE; WIPO 47642

DRON HOUSE S.A., ul. Twarda 18, Spektrum Tower, XII piętro, 00-105 Warszawa, Polska

kontakt@dronhouse.pl

+48 22 201 27 26

projekt i wykonanie:

PROKREACJA.COM s.c.