Podręcznik wieloletni dla szkół średnich

Podręczniki wieloletnie

TEXTO zostały dopuszczone

do użytku szkolnego przez

Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa programowa III.2.0

Numer dopuszczenia MEN:

Texto 1

950/1/2019

Texto 2

950/2/2020

Texto 3

Materiał edukacyjny

Nowoczesny kurs

języka francuskiego

dla polskiego ucznia!

Autorzy:

Marie-José Lopes

& Jean-Thierry Le Bougnec

TEXTO to nowoczesny kurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozpoczynających naukę języka francuskiego, zgodny z Nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Szeroka gama różnorodnych
i multimedialnych komponentów dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela umożliwia dostosowanie kursu
do potrzeb, zainteresowań i tempa nauki grupy.

Podręcznik zapewnia harmonijne opanowanie wszystkich kompetencji językowych oraz kompetencji kluczowych.

Mocne strony serii Texto:

 • nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony do użytku szkolnego
 • polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • przejrzysta budowa
 • systematyczna praca nad rozwojem wszystkich sprawności językowych
 • atrakcyjna tematyka
 • ciekawe nagrania wideo
 • zagadnienia kulturowe
 • praca projektowa
 • bogata obudowa multimedialna:
  podręcznik interaktywny dla klasy
 • ćwiczenia interaktywne do podręcznika na TV5 MONDE

Powrót do góry

Texto 1

- Zeszyt ćwiczeń

 

TEXTO 1 zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku
 • ćwiczenia proponujące systematyczną pracę nad czterema kompetencjami: mówieniem, czytaniem, pisaniem, rozumieniem
 • bilans wiadomości służący samoocenie
 • dodatkowe strony rozwijające wiedzę kulturową

Texto 2

- Zeszyt ćwiczeń

 

TEXTO 2 zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku
 • ćwiczenia proponujące systematyczną pracę nad czterema kompetencjami: mówieniem, czytaniem, pisaniem, rozumieniem
 • bilans wiadomości służący samoocenie
 • dodatkowe strony rozwijające wiedzę kulturową

Texto 3

- Zeszyt ćwiczeń

 

TEXTO 2 zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku
 • ćwiczenia proponujące systematyczną pracę nad czterema kompetencjami: mówieniem, czytaniem, pisaniem, rozumieniem
 • bilans wiadomości służący samoocenie
 • dodatkowe strony rozwijające wiedzę kulturową
 • płytę CD z nagraniami audio

Texto 1

- Podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia MEN: 950/1/2019

 

Podręcznik TEXTO został opracowany przez francuskich specjalistów w nauczaniu języka francuskiego jako obcego we współpracy z polskimi nauczycielami praktykami.
Dzięki solidnej bazie metodycznej uczeń harmonijnie rozwija wszystkie kompetencje językowe.

 

Bogactwo materiałów, przystępnie przedstawione struktury służące komunikacji, zwroty językowe i wiadomości kulturowe, a także zaproponowane aktywizujące formy pracy pozwalają na zdobywanie wiedzy w sposób naturalny. Dzięki pracy z podręcznikiem TEXTO uczeń stopniowo przyswaja kompetencje i umiejętności potrzebne do swobodnego porozumiewania się w sytuacjach dnia codziennego.

Texto 2

- Podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia MEN: 950/2/2020

 

TEXTO 2 jest kontynuacją nowoczesnej serii TEXTO,
opartej na solidnej bazie metodycznej.

 

Harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych, systematyczne wprowadzanie materiału gramatycznego oraz przekazywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, pozwala na osiągnięcie
poziomu A2.

 

Bogata obudowa multimedialna to ciekawy sposób
na prowadzenie nowoczesnych, dynamicznych
i interaktywnych zajęć.

 

Texto 3

- Podręcznik ucznia

(materiał edukacyjny)

 

Podręcznik TEXTO 3 jest kontynuacją serii TEXTO, systematyzuje i rozwija materiał zaprezentowany
w TEXTO 1 i TEXTO 2 doprowadzając do poziomu biegłości językowej B1. W serii TEXTO dopuszczone zostały do użytku szkolnego pierwsze dwa poziomy serii TEXTO,
które realizują podstawę programową dla II języka obcego uczonego od podstaw w szkołach ponadpodstawowych - uczeń osiąga poziom A2 po 4 latach nauki w liceum ogólnokształcącym, po 5 w technikum.

 

Podręcznik TEXTO 3 (poziom B1) nie posiada numeru dopuszczenia MEiN, niemniej można kontynuować pracę
z serią TEXTO, ponieważ w myśl ustawy podręcznik,
który nie posiada numeru MEiN, jest materiałem edukacyjnym. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 31.10.2016 r.) precyzuje, że: „Materiał edukacyjny (to) materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną” (Art. 3.24).

W ustawie o systemie oświaty (Art. 22aa) jednoznacznie stwierdzono, że „nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
 • bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1”.

 

Podręcznik ucznia zawiera DVD-ROM z nagraniami audio, wideo, dostęp do podręcznika interaktywnego i dodatkowe ćwiczenia interaktywne.

DVD-ROM Texto 1

- Ressources pédagogiques complémentaires
pour la classe

 

TEXTO 1 płyta DVD-Rom Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe to
kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela
do pracy z podręcznikiem TEXTO 1.

 

Płyta Ressources pédagogiques zawiera:

 • przewodnik metodyczny
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego
  działu z nagraniami
 • nagrania wideo z kartami pracy
 • ćwiczenia interaktywne
 • program nauczania i rozkład materiału
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego
  dla klasy

DVD-ROM Texto 2

- Ressources pédagogiques complémentaires
pour la classe

 

TEXTO 2 płyta DVD-Rom Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe to
kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela
do pracy z podręcznikiem TEXTO 2.

 

Płyta Ressources pédagogiques zawiera:

 • przewodnik metodyczny
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego
  działu z nagraniami
 • nagrania wideo z kartami pracy
 • ćwiczenia interaktywne
 • program nauczania i rozkład materiału
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego
  dla klasy

Bezpośredni dostęp do nagrań audio i wideo podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest możliwy również poprzez aplikację HLI "MEDIA+"! Wystarczy pobrać nową aplikację HLI "MEDIA+", zrobić zdjęcie strony podręcznika lub zeszytu ćwiczeń i w aplikacji pojawią się bezpośrednie linki do ścieżek audio i wideo. Wybrane ścieżki można przeglądać w historii skanowania (HISTORIQUE) lub dodać do ulubionych nagrań (FAVORIS), aby mieć szybki i wygodny dostęp do utrwalanego materiału (dialogu, listy słówek lub odmiany czasownika).

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonach i tabletach działających na systemach Android oraz IOS. W wyszukiwarce sklepu Play lub Apple należy wpisać "Media+ hachette livre"  lub skorzystać z linków zamieszczonych obok. Astuce ! W przypadku systemu operacyjnego w języku polskim aplikacja zostanie domyślnie zainstalowana w języku angielskim. Język aplikacji należy zmienić na francuski w zakładce "SETTINGS" (>"RÉGLAGES" ;))

Bezpośredni dostęp do nagrań audio i wideo podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest możliwy również poprzez aplikację HLI "MEDIA+"! Wystarczy pobrać nową aplikację HLI "MEDIA+", zrobić zdjęcie strony podręcznika lub zeszytu ćwiczeń i w aplikacji pojawią się bezpośrednie linki do ścieżek audio i wideo. Wybrane ścieżki można przeglądać w historii skanowania (HISTORIQUE) lub dodać do ulubionych nagrań (FAVORIS), aby mieć szybki i wygodny dostęp do utrwalanego materiału (dialogu, listy słówek lub odmiany czasownika).

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonach i tabletach działających na systemach Android oraz IOS. W wyszukiwarce sklepu Play lub Apple należy wpisać "Media+ hachette livre"  lub skorzystać z linków zamieszczonych obok. Astuce ! W przypadku systemu operacyjnego w języku polskim aplikacja zostanie domyślnie zainstalowana w języku angielskim. Język aplikacji należy zmienić na francuski w zakładce "SETTINGS" (>"RÉGLAGES" ;))

Bezpośredni dostęp do nagrań audio i wideo podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest możliwy również poprzez aplikację HLI "MEDIA+"! Wystarczy pobrać nową aplikację HLI "MEDIA+", zrobić zdjęcie strony podręcznika lub zeszytu ćwiczeń i w aplikacji pojawią się bezpośrednie linki do ścieżek audio i wideo. Wybrane ścieżki można przeglądać w historii skanowania (HISTORIQUE) lub dodać do ulubionych nagrań (FAVORIS), aby mieć szybki i wygodny dostęp do utrwalanego materiału (dialogu, listy słówek lub odmiany czasownika).

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonach i tabletach działających na systemach Android oraz IOS. W wyszukiwarce sklepu Play lub Apple należy wpisać "Media+ hachette livre"  lub skorzystać z linków zamieszczonych obok. Astuce ! W przypadku systemu operacyjnego w języku polskim aplikacja zostanie domyślnie zainstalowana w języku angielskim. Język aplikacji należy zmienić na francuski w zakładce "SETTINGS" (>"RÉGLAGES" ;))

Powrót do góry

Dla Nauczycieli, którzy pracują z podręcznikiem TEXTO opracowaliśmy
przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych, uzupełniających
lub rozbudowujących, treści z podręcznika.

Przygotowaliśmy również nowoczesne materiały multimedialne: nagrania audio, nagrania wideo wraz z kartami pracy, dialogi interaktywne oraz podręcznik interaktywny wzbogacony o atrakcyjne ćwiczenia interaktywne,
które z pewnością uatrakcyjnią lekcje języka francuskiego. Kompletna obudowa dydaktyczna do kursu TEXTO 1 została zamieszczona na płycie DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do
podręcznika Texto 1:

 • przewodnik metodyczny
 • zestaw testów
 • klucz odpowiedzi do testów
 • nagrania audio do testów
 • transkrypcja nagrań do testów

 

Materiały audio-wideo:

 • nagrania wideo SERIAL
 • nagrania wideo REPORTAŻ
 • karty pracy dla nauczyciela i ucznia
 • scenariusze zajęć
 • nagrania audio do podręcznika
  i zeszytu ćwiczeń

Ćwiczenia interaktywne:

 • interaktywne dialogi

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do
  aktywacji podręcznika
  interaktywnego

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania j. francuskiego
 • rozkład materiału Texto 1

Przygotowaliśmy również nowoczesne materiały multimedialne: nagrania audio, nagrania wideo wraz z kartami pracy, dialogi interaktywne oraz podręcznik interaktywny wzbogacony o atrakcyjne ćwiczenia interaktywne,
które z pewnością uatrakcyjnią lekcje języka francuskiego. Kompletna obudowa dydaktyczna do kursu TEXTO 2 została zamieszczona na płycie DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do
podręcznika Texto 2:

 • przewodnik metodyczny
 • zestaw testów
 • klucz odpowiedzi do testów
 • nagrania audio do testów
 • transkrypcja nagrań do testów

 

Materiały audio-wideo:

 • nagrania wideo SERIAL
 • nagrania wideo REPORTAŻ
 • karty pracy dla nauczyciela i ucznia
 • scenariusze zajęć
 • nagrania audio do podręcznika
  i zeszytu ćwiczeń

Ćwiczenia interaktywne:

 • interaktywne dialogi

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do
  aktywacji podręcznika
  interaktywnego

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania j. francuskiego
 • rozkład materiału Texto 2

Płyta 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' zawiera pełną obudowę metodyczną do podręcznika TEXTO 3.

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Prezentacja serii TEXTO:

 • informacja o serii
 • Texto 3 podręcznik ucznia – rozdział 6
 • Texto 3 zeszyt ćwiczeń – rozdział 6

 

Obudowa metodyczna:

 • przewodnik metodyczny
 • zestaw testów
 • klucz odpowiedzi do testów
 • nagrania audio do testów
 • transkrypcja nagrań do testów

Materiały audio-wideo:

 • nagrania wideo
 • scenariusze zajęć z wideo
 • nagrania audio do podręcznika
 • nagrania audio do ćwiczeń

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania j. francuskiego
 • rozkład materiału Texto 3

Powrót do góry

Podręcznik interaktywny to cyfrowa wersja podręcznika wzbogacona
o dodatkowe narzędzia i funkcje oraz materiały multimedialne.
Kompatybilny z MAC i PC, może być używany na tablicy interaktywnej
lub wyświetlany za pomocą rzutnika.

Podręcznik interaktywny TEXTO 1&2 zawiera:

 • podręcznik ucznia TEXTO 1&2 w wersji elektronicznej
 • zeszyt ćwiczeń TEXTO 1&2 w wersji elektronicznej
 • nagrania audio
 • dialogi interaktywne
 • ćwiczenia interaktywne
 • przewodnik metodyczny

Podręcznik interaktywny TEXTO 3 zawiera:

 • podręcznik ucznia TEXTO 3 w wersji elektronicznej
 • zeszyt ćwiczeń TEXTO 3 w wersji elektronicznej
 • nagrania audio
 • nagrania wideo

Wersja podstawowa podręcznika TEXTO 3 zawiera kod aktywacyjny do podręcznika interaktywnego w wersji online. Podręcznik elektroniczny jest dostępny na platformie BiblioHLI po zalogowaniu.

Zalety funkcjonalności podręcznika interaktywnego to m.in.:

 • łatwy dostęp do podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz nagrań audio i wideo
 • wykorzystywanie pełnej palety dodatków, np.: mazaka, pisaka, kurtyny, notatek
 • możliwość tworzenia map myśli
 • aktywacja wszystkich dodatków multimedialnych dzięki jednemu kliknięciu
 • nagrywanie całych zajęć lub pojedynczych wypowiedzi uczniów
 • dodawanie własnych materiałów: pliki testowe, audio lub video, obrazy, zdjęcia, strony www
 • dodatkowe ćwiczenia interaktywne mobilizujące do wypowiedzi ustnej i interakcji w klasie

Kod do bezpłatnego pobrania podręcznika interaktywnego dla nauczyciela znajduje się
na płycie DVD-Rom
'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

Powrót do góry

Wideo dostępne jest na DVD-Rom a także na stronie TV5 MONDE:

Do podręcznika opracowano nagrania wideo w formie serialu
oraz reportaże o tematyce kulturowej.

Serial pozwala uatrakcyjnić lekcje języka, zachęcić do nauki przedstawiając ciekawe, często zabawne scenki
z życia dwóch rodzin, których dzieci stają się parą.

Nagrania reporterskie umożliwiają poznanie dorobku kulturowego Francji.

 

Wideo może stać się integralną częścią lekcji, może też być wprowadzane sporadycznie, stanowiąc rozszerzenie treści nauczanych w ciągu roku szkolnego. Do każdego nagrania zaproponowano karty pracy dla nauczyciela oraz karty pracy dla ucznia.

Scenariusze do zajęć zamieszczono na płycie DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'. Na płycie znajdują się również dodatkowe karty pracy z wideo dla ucznia i nauczyciela: BONUS

Powrót do góry

FOCUS 'Grammaire du français' to książka przeznaczona zarówno do pracy samodzielnej jak i w klasie. Zawiera:

 • ponad 600 ćwiczeń dla poziomu
  od A1 do B1,
 • CD audio z 200 nagraniami mp3,
 • 250 ćwiczeń interaktywnych dostępnych na platformie www.parcoursdigital.fr.

Kolekcja FOCUS umożliwia doskonalenie wszystkich kompetencji językowych

Nowa kolekcja EN CONTEXTE – solidna baza gramatyczna i przejrzysta budowa

FOCUS 'Paroles en situations' – Sytuacje komunikacyjne do ćwiczenia samodzielnie lub w klasie:

 • 250 interaktywnych ćwiczeń na platformie www.parcoursdigital.fr,
 • CD z ponad 100 nagraniami
  w formacie mp3,
 • bezpłatny przewodnik metodyczny ze wskazówkami metodycznymi i dodatkowymi scenariuszami zajęć

FOCUS – „Phonie-graphie” to książka, która umożliwia doskonalenie nauki pisowni, pozwala przyswoić i utrwalić zasady pisowni francuskich głosek. Przeznaczona jest do nauki samodzielnej lub w klasie. Książka posiada CD audio oraz klucz odpowiedzi. Nauka odbywa się
w 3 etapach:

 • Je découvre - poznanie zasad pisowni,
 • Je crée des liens - praca nad ortografią w oparciu o rozwijanie słownictwa i utrwalanie zasad gramatyki,
 • J’écoute, j’écris, je dis - praca
  nad dźwiękiem w kontekście.

FOCUS 'Écrits en situation'- podręcznik
do pracy nad językiem pisanym od poziomu A1 do B1. Bogata tematyka jest zgrupowana wokół 23 różnorodnych sytuacji z życia codziennego. Praca nad językiem pisanym obejmuje takie
dziedziny jak: zakwaterowanie, czas
wolny, usługi, zatrudnienie, szkoła, transport. W podręczniku znajduje się:

 • 70 dokumentów opartych
  o autentyczne źródła
 • 350 ćwiczeń rozwijających
  sprawność pisania,
 • klucz odpowiedzi.

Nowa kolekcja En Contexte pozwala na opanowanie gramatyki od poziomu A1 – B2.

Seria skierowana jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Przeznaczona do pracy w klasie lub samodzielnej nauki. Reguły gramatyczne, zilustrowane przykładami połączone są z wieloma ćwiczeniami. Słownictwo dopasowane jest do danego poziomu zaawansowania językowego.

 

 • struktury gramatyczne zebrane w tabelach są zilustrowane przykładami
 • zastosowany kod kolorów ułatwia zapamiętywanie reguł gramatycznych
 • każdy rozdział kończy się testem podsumowującym
 • książka posiada dostęp do nagrań w formacie MP3 na encontexte.hachettefle.fr
 • do każdej książki dołączono klucz rozwiązań

'Lire en francais facile' to kolekcja krótkich ilustrowanych historii
motywujących do czytania w języku francuskim

Każdy tytuł posiada płytę CD z nagraniem lektury. Słowniczek francusko-francuski tłumaczy trudniejsze słowa. Ćwiczenia zamieszczone na końcu książki,
związane z przeczytaną lekturą pozwalają na doskonalenie słownictwa
i struktur gramatycznych oraz kompetencji rozumienia tekstu czytanego.

 

Strona dedykowana serii zawierająca fragmenty książek i scenariusze zajęć:

Nowa kolekcja VOCABULAIRE EN CONTEXTE – opanowanie słownictwa na

poziomie A1-A2

Nowa seria skierowana do młodzieży i dorosłych pozwalająca na opanowanie słownictwa na dwóch poziomach zaawansowania językowego: A1 i A2. Przeznaczona do pracy w klasie lub samodzielnej nauki.

Jasna struktura: liczne tabele systematyzujące słownictwo, ilustracje pomagające zapamiętać słownictwo połączone są z wieloma ćwiczeniami.

 

 • każdy rozdział kończy się testem podsumowującym
 • ponad 200 nagrań w formacie MP3 do pobrania na encontexte.hachettefle.fr
 • do każdej książki dołączono klucz odpowiedzi

Powrót do góry

Powrót do góry

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Metodycznymi Hachette.

Doradcy chętnie przedstawią nowy kurs i odpowiedzą na wszystkie pytania:

Projekt i wykonanie: PROKREACJA.COM s.c.

Copyright © 2019-2020 Hachette FLE.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Barbara Klimek

  b.klimek@hachettefle.pl

  +48 501 571 086

Dominika Ostrowska

d.ostrowska@hachettefle.pl

  +48 697 108 008